O nama.

O nama

Naša djelatnost odvija se u dva glavna programa:

  • Regeneracija baterija i Industrijska elektronika (RB/IE)
  • Metalni proizvodi za logistiku (MPL)

Ova dva, naizgled potpuno različita programa objedinjuju naš cilj: ušteda energije višim ekološkim standardima poslovanja i ekonomičnije iskorištavanje vlastitih resursa.

Regeneracija baterija i Industrijska elektronika

Znanjem, iskustvom i radom uspješno smo 2009. razvili tehnologiju elektrokemijske desulfatizacije olovno-kiselinskih baterija. Od tada svakodnevno radimo na razvoju i inovativnim rješenjima kojima je cilj ekonomičnije poslovanje. Do pokretanja ideje za potrebom poboljšanja rada i iskoristivosti olovno-kiselinskih baterija došlo je na temelju iskustva u rješavanju problema koji se često javljaju u logistici. Naime, trakcijske baterije koje se koriste u industriji i logistici vrlo često ne ispunjavaju svakodnevne, a mi smo taj problem uspješno riješili.

Metalni proizvodi za logistiku (MPL)

Naš drugi segment poslovanja jest izrada projekata racionalizacije korisnog skladišnog prostora. Iskoristivost skladišnog i transportnog prostora važan je parametar ekonomičnosti poslovanja skladišnih sustava, a mi vam nudimo svoje znanje i iskustvo stečeno u dva desetljeća rada na području logistike i opremanju velikih skladišnih prostora.

Energija-Ekologija-Ekonomika tehnologije d.o.o.
OIB: 78137753515
ID: HR78137753515
Žiro PBZ HR40 2340 0091 1104 01674
društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge sa sjedištem u Zagrebu
Upis u registar Trgovačkog suda u Zagrebu MBS 080707168
Temeljni kapital 20.000,00 uplaćen u cjelosti
Član uprave Teodora Fort Mlakar dr.vet. med., direktorica
Teodora Fort Mlakar dr.vet. med. 099 21 64 393, tea@eeetehnologije.com
Bojan Fort Mlakar ing.el. 098 221 229, bojan@eeetehnologije.com
Back to Top