Regeneracija baterija.

Regeneracija baterija

Baterije korištenjem gube kapacitet i iskoristivost energije koja je u njima uskladištena. Javlja se potreba čestog punjenja koje je nepotpuno i ne daje očekivane rezultate uz povećani utrošak električne energije. Našom tehnologijom vraćamo početni kapacitet te produžujemo vijek trajanja baterija.

Regeneracija baterija je relativno nova tehnologija servisiranja olovno-kiselinskih baterija koja se koristi i kao preventivna mjera kojom se produžava vijek trajanja baterije.

Uporabom novih tehnologija rješavamo problem nastao zbog uslojavanja olovnog sulfata i smanjenja aktivne mase na elektrodama. (više Stručni tekstovi)

Upravo su uslojeni olovni sulfat i gubitak aktivne mase najčešći uzrok lošeg rada baterije.

Cilj postupka regeneracije baterija

 • produžiti vijek baterije što smanjuje trošak poslovanja
 • optimizacija radnog vremena zbog rjeđe potrebe za punjenjem baterija
 • očuvanje okoliša zbog smanjene potrebe za zamjenom dotrajalih baterija

Metode regeneracije

 • pulsna tehnologija (desulfatizatori)
 • elektrokemijska tehnologija
 • ugradnja VNM, vremensko- naponskog modula u punjače
 • segmentno punjenje članaka

U ponudi

 • mjerenje kapaciteta baterije
 • obnovu kapaciteta jednom od metoda regeneracije
 • po potrebi servis baterije i zamjenu dotrajalih članaka
 • tehničku procjenu potrebnih kapaciteta baterija prema opsegu rada

 

Back to Top