Predstavljanje u časopisu CROENERGO

U izdanju časopisa CROENERGO predstavljeni su projekti deset tvrtki koje su odabrane i uspješno sudjeluju u projektu ECOFUNDING. Mi smo jedna od prepoznatih tvrtki koja sudjeluje u projektu, možete pogledati članak koji je objavljen u stručnom časopisu.

ECOFUNDING – medijska promocija CROENERGO.eu

U nastavku ispisujemo tekst u cjelosti.

http://www.croenergo.eu/Bojan-Fort-Mlakar-Zeleno-gospodarstvo-danas-je-prioritet-u-planiranju-i-osmisljavanju-razvoja-svakog-poslovnog-subjekta-24786.aspx

 

Energija- Ekologija- Ekonomika Tehnologije d.o.o.

  1. Tvrtka i poslovanje

Tvrtka Energija- Ekologija-Ekonomika Tehnologije d.o.o. osnovana je 2009. god. i od tada uspješno posluje i razvija se. Razvoj poslovanja temeljimo na ponudi inovativnih tehnologija, usluga i proizvoda koji imaju za cilj racionalizirati uporabu električne energije i korisnog prostora u logistici i industriji.  Pri tome nam je važno doprinijeti očuvanju okoliša i ekonomičnijem poslovanju svrsishodnijim korištenjem vlastitih resursa. Prostor za uštedu energije i smanjenje količine opasnog otpada vidimo u efikasnom i racionalnom trošenju energije na način da u logističkim procesima implementiramo dva naša osnovna programa:

  • Regeneracija baterija i Industrijska elektronika (RB/IE)
  • Metalni proizvodi za logistiku (MPL)

Djelatnost poduzeća Energija- Ekologija- Ekonomika Tehnologije d.o.o. odvija se u dva glavna programa, regeneracija baterija i industrijska elektronika (RB/IE) te metalni proizvodi za logistiku (MPL) koji omogućavaju našim klijentima uštedu energije i prostora, a u konačnici i ekonomičnije poslovanje .

Znanjem, iskustvom i radom 2009. razvili smo tehnologiju elektrokemijske desulfatizacije olovno-kiselinskih baterija motivirani potrebom da se produži vijek trajanja trakcijskih baterija (koje se koriste u logistici za primjerice pokretanje viličara) sa ciljem ekonomičnijeg poslovanja, smanjenja količine opasnog otpada, poboljšanja iskoristivosti i racionalnijim korištenjem električne energije.

Kao nadogradnju na tehnologiju desulfatizacije patentirali smo i razvijamo novi proizvod: vremensko-naponski modul (VNM) koji se ugrađuje u postojeće punjače baterija. Razvojem patenta tvrtka otvara novu stranicu u unapređenu poslovanja. Novim proizvodom omogućuje se kvalitetnije punjenje baterija, duži rad strojeva bez spajanja na strujnu mrežu što štedi vrijeme, smanjuje troškove energije i u konačnici smanjuje količinu opasnog otpada.

  • Ova dva, naizgled potpuno različita programa objedinjuju naš cilj: ušteda energije višim ekološkim standardima poslovanja i ekonomičnije iskorištavanje vlastitih resursa. Energija, ekologija i ekonomika se neprestano uzročno-posljedično isprepliću i nedjeljivo su vezane. Danas živimo u svijetu gdje potrošnju energenata jednostavno ne možemo izbjeći, ali je možemo racionalizirati i pri tome biti odgovorni prema generacijama koje dolaze i prema sami sebi.

 

  1. Što je zeleno gospodarstvo za Vas te koliko su načela održivog razvoja uključena u Vaše poslovne procese

Zeleno gospodarstavo je danas prioritet u planiranju i osmišljavanju razvoja svakog  poslovnog subjekta. Važno je pronaći model gospodarskog razvoja uz što manji utjecaj na okoliš i što je moguće više racionalno koristiti energiju, prirodne resurse te odgovorno gospodariti otpadom i sekundarnim sirovinama. Objedinjavanjem ovih načela stvaramo osnove održivog razvoja.

Naša tvrtka krenula je tim putem razvoja i mislimo da će u skoroj budućnosti  doći do značajnih društvenih promjena i osvještavanja potrebe očuvanja prirodnih resursa i očuvanja okoliša.

U svom poslovanju svojom tehnologijom i proizvodima promoviramo racionalno korištenje energije i prostora,  radimo na osvještavanju gospodarskih subjekata u smislu potrebe za smanjenjem količine otpada.

 

  1. Koja su Vaša očekivanja od ECOFUNDING projekta

ECOFUNDING projekt pruža nam potporu u ostvarivanju naših cijeva. Važna nam je suradnja i nadamo se da ćemo se kao prepoznata tvrtka kvalitetnije prezentirati na domaćem i stranom tržištu. Uz to, željeli bismo uz pomoć ECOFUNDING projekta približiti naše inovativne tehnologije i proizvode našim korisnicima i potencijalnim ulagačima u razvoj.

 

  1. U kolikoj mjeri takvi projekti mogu doprinijeti jačanju tvrtki, njihovoj konkurentnost i općenito vidljivosti

Ovakvi projekti svakako doprinose kvalitetnijem poslovanju i otvaraju mogućnosti za jačanje i razvoj.

Dobrom prezentacijom kvalitetnog programa tvrtke i sa vidljivosti na tržištu povećava se mogućnost konkurentnosti i gospodarskog  jačanja. Prezentacijom tvrtke kroz projekte i približavanjem informacija  potencijalnim ulagačima omogućava se lakše pronalaženje ulagača zainteresiranih za suradnju. Ulaganjem u razvoj dolazimo do većih mogućnosti i veće konkurentnosti na tržištu.

 

  1. Treba li održivi razvoj biti temelj svakog poduzeća i što takav razvoj općenito donosi

Održivi razvoj  je veliki izazov u današnjem gospodarstvu, održati i povećati gospodarski razvoj uz istovremeno očuvanje okoliša svakako bi trebao biti temelj poslovanja svakog poduzeća.

Takva vizija razvoja traži veliki angažman svih segmenata društva, ali i nudi velike mogućnosti.

 

  1. Poruka postojećim i budućim poduzetnicima

 Prema našim iskustvima u zahtjevnom vremenu za poduzetnike važno je stalno promišljati i raditi na novim idejama i projektima imajući na umu održivi razvoj jer tek smo odškrinuli vrata u taj veliki prostor novih mogućnosti.

 

Bojan Fort- Mlakar ing.el.
Voditelj tehničkog razvoja