Optimizacija punjenja baterijskih sistema.

Optimizacija punjenja baterijskih sistema

Usluge servisa
Servisiramo sve vrste punjača za trakcijske i stacionarne baterije
Ugrađujemo VNM (vremensko-naponske) module u Vaše punjače baterija

 • ugradnjom vremensko-naponskog modula na punjač Vaše baterije omogućava se ispravno punjenje baterije i veća iskoristivost kapaciteta, a samim time produžava se vijek trajanja baterije
 • Prezentacija: Vremensko-naponski modul

Servisiramo desulfatizatore

Proizvodnja i inovacije
Proizvodimo:

 • inovativan VNM (vremensko-naponski modul)
  VNM su elektronički uređaji koji se ugrađuju u punjače i omogućavaju maksimalno punjenje starijih, ispravnih baterija (više Stručni tekstovi)
 • specijalne punjače sa 5 odvojenih sekundara koji omogućavaju istovremeno i neovisno punjenje do 10 2-voltnih članaka (10 x 2V)

Nudimo u prodaji:

 • VNM (vremensko- naponske module)
 • Punjače trakcijskih i stacionarnih baterija
 • Desulfatizatore
 • Zamjenske baterijske članke
 • Nove baterije i članke
Back to Top