Isporuka za Billa d.o.o.

09.   Mjesec.-  Billa d.o.o. otvara novu trgovinu, naši roll konteineri za novu poslovnicu spremni su za isporuku